<
I love QRP

  

Witam odwiedzaj¹cych moj¹ polsk¹ stronê QRP i ¿yczê mi³ego przegl¹dania


Zawody SP-QRP

SP-QRP Contest 2003       SP-QRP Contest 2004

  SP-QRP Contest 2005        SP-QRP Contest 2006  

SP-QRP Contest 2007       SP-QRP Contest 2008

 speed frame       SP-QRP Contest 2010

SP-QRP Contest 2011          SP-QRP Contest 2012

 SP-QRP Contest 2013       SP-QRP Contest 2014

 SP-QRP Contest 2015       SP-QRP Contest 2016

SP - QRP Contest 2017 Wyniki

 


Sprawy QRP

Artyku³y w MK QTC      Grupa SP-QRP     Portal SP-QRP

Przydatne pliki   2489241937    Sklepy z czêœciami   

2089061476   Antena "kawa³ek drutu"  

Miêdzynarodowy Dzieñ QRP

Wyniki konkursu œwiatowy Dzieñ QRP 2008


Warsztaty

I Warsztaty QRP - Tomaszów 2007    

II Warsztaty QRP - Brok 2008  

III Warsztaty QRP  - Burzenin 2009

IV Warsztaty QRP - Burzenin 2010

V Warsztaty QRP - Burzenin 2011


Moje projekty QRP  - zakoñczone

Aquarius 80   Aquarius 20   Aquarius 30   harpier   Klub "Aquarius"   

(334) 457-9849  Libra Dziennik  

 7027426936   unstammering  spell-like   2072712978    Taurus - Pliki

   Taurus Dziennik:  2005    763-647-9067   2007    2008   Tamerlanism2009   2010  causewayman  2012  206-283-5756

PProjekt aktywny - prosty odbiornik homodynowy Lidia

Lidia 80    Lidia 40   Lidia na YouTube  Galeria wykonanych odbiorników


Bardziej "prywatne"...

Moja "angielska" strona   Moje 40 lecie   W³odek i Lidka  Kontakt M


Nowe na stronie:  Wyniki airwayman Minikity Lidia nadal dostêpne, nowe wykonania w retrieverish !


Ostatnia aktualizacja : 4 listopada  2017